ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เนื้อความ :

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓๒ โครงการ รายละเอียดดังประกาศ ผลการคัดเลือกฯ

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยฯกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ประกาศฯหากพบความผิดพลาดกรุณาแจ้งกลับ วช. ได้ที่ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๘๓๖ (คุณสมพิศ ศรีปุ้นจั่น, คุณโรสนี นามาลี) และสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผ่านทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2560.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.ย.60
ประกาศโดย : กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ก.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,703 ครั้ง