ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล"

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
นพ.เกียรติ - Research Global Standard 2017_final.pdf
ดร.พันธุ์อาจ - NIA - Director - Innovaiton Role of Standard on Innovation - 2017-07-27.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 29 ส.ค.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ส.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,332 ครั้ง