ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

เนื้อความ : ด้วยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงการให้วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 21 กันยายน 2560 เบอร์ติดต่อ  02214 4364
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1 ประกาศรับข้อเสนอ.pdf
2 ข้อกำหนดการทำวิจัย.pdf
3 แบบเสนอโครงการวิจัย (research project).pdf
4 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project).pdf
5 เกณฑ์การให้คะแนน.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและจัดการความรู้การวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ส.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,958 ครั้ง