ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

เนื้อความ : วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 ผ่านทางระบบ NRMS
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร.pdf
2 ข้อกำหนดการทำวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร.pdf
3 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project).pdf
4 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project).pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 8 มิ.ย.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและจัดการความรู้การวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 8 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,905 ครั้ง