ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมชี้แจง “แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561”

เนื้อความ :

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำหนดจัดการประชุมชี้แจง "แผนแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561” ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังไฟล์แนบ

ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานที่ยังไม่เคยเสนอของบบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้หน่วยงานสามารถส่งรายชื่อผู้ร่วมประชุมดังกล่าวได้ หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน โดย ลงทะเบียนที่นี่ ภายในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

**หมายเหตุ:  หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนการประชุมที่นี่
ให้ลงทะเบียนเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่เคยเสนอของบบูรณาการฯ เท่านั้น **

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร : 02 561 2445 ต่อ 407-408 
โทรสาร : 02-940-5495 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทร : 02-561-2445 ต่อ 607 และ 611 
โทรสาร : 02-940-6501, 02-579-0593

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (บ่าย).pdf
ร่างกำหนด บ่าย.pdf
3.สำนักงบ.pdf
4.ทิศทางงบบูรณาการปี 61_รอง ลวช.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 26 ต.ค.59
ประกาศโดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 พ.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,130 ครั้ง