ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ปี 2559 กลุ่มเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ฯ การแพทย์และสาธารณสุข และการสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

เนื้อความ :

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ การแพทย์และสาธารณสุข และการสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์


          ด้วย วช. ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ การแพทย์และสาธารณสุข และการสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

           วช. ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01ประกาศ.PDF
รายชื่อข้อเสนอการวิจัย.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,096 ครั้ง