ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “High Caliber Impact Oriented Researchers” แผนงานย่อย N36 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 16 มี.ค.66
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 มี.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 183 ครั้ง