ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

เนื้อความ :

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2566 
โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 update300123.pdf
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_update300123.docx
proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_update300123.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 27 ม.ค.66
ประกาศโดย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 31 ม.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,308 ครั้ง