ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบจัดทำสัญญาแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลภายนอกผู้ลงนามในสัญญา

เนื้อความ :
          ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้มีการให้ทุนวิจัยและบริหารงานวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) นั้น
          ในการนี้ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการลงนามสัญญาแบบออนไลน์ ของโครงการที่ได้รับจัดสรรทุน วช.  วช. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรม “การใช้งานระบบจัดทำสัญญาแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลภายนอกผู้ลงนามในสัญญา” ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://forms.gle/VFAjb8vj1En85fQe7

Zoom Meeting : https://nrct-go-th.zoom.us/j/91608794614?pwd=cjVoODJENFRiR1JzcXI1a3JHaTc0QT09
 สามารถดูคลิปการอบรมย้อนหลังผ่านทางกลุ่ม Facebook : "NRIIS"

 
ติดต่อสอบถาม
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2561-2445 หรือ 02 -579 1370 - 9 ต่อ 607,611,612,616,617

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
น. เชิญเข้าร่วมอบรมสัญญาออนไลน์บุคคลภายนอก.pdf
ภาพรวมสัญญาออนไลน์.pdf
ขั้นตอนจัดทำสัญญาแบบออนไลน์_260166.pdf
esign-270166.pdf
LineOA.pdf
กำหนดการอบรมสัญญาบุคคลภายนอก_270166.pdf
คำถามคำตอบอบรมสัญญา_270166.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค.66
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ม.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,513 ครั้ง