ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566

เนื้อความ :

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) นั้น

 ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผล ทุน NRCT-JSPS ปี 66.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 10 ม.ค.66
ประกาศโดย : ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ม.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,092 ครั้ง