ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (IDEs)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC_Call for Proposal_IDE_66rev_06.01.66.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IDE_66 rev3_06.01.66.docx
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. ฉ ใช้งาน 20221228.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 8 ม.ค.66
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 8 ม.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,442 ครั้ง