ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

แจ้งเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เนื้อความ :

             ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ในการนี้ศูนย์ความเป็นเลิศฯขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
          ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) ผ่านทางเว็บไซต์ ศลช. ต่อไป          

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tcels.or.th 

ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 29 ธ.ค.65
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ธ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 840 ครั้ง