ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ-ชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์.pdf
คู่มือนักวิจัย.pdf
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (Full Proposal).docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal).docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ม.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,184 ครั้ง