ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ppt ชี้แจงประกาศกรอบชุมชนนวัตกรรม ปี 66 9 พ.ย.65 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.บพท..pdf
คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65) ok.pdf
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
แบบฟอร์มชุดโครงการ CBL ปี 66.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย CBL ปี 66.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 9 พ.ย.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 พ.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 9,570 ครั้ง