ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 8 พ.ย.65
ประกาศโดย : ฝ่ายพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 8 พ.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,667 ครั้ง