ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย.65
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ก.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,813 ครั้ง