ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม วีนที่ 16 มิถุนายน 2565

เนื้อความ :
??สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
??ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 8 ด้าน
??ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (16 มิถุนายน 2565)
??09.00-09.30 น. เปิดงาน NRCT Open House 2022: ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
??09.30-10.00 น. การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม เพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
??10.00-12.30 น. การเสวนา เรื่อง ทำความเข้าใจให้ตรงกัน แนวทางวิจัยและนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมของ วช.
??12.30-13.00 น. การซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
??13.00-13.30 น. แนะนำการใช้งานระบบ NRIIS `
??13.30-16.30 น. การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
??ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ :
?? และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง
?? และสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้ที่ : https://shorturl.asia/k3zGg
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 5 มิ.ย.65
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 มิ.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 684 ครั้ง