ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คำชี้แจง รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ.pdf
คำชี้แจง รางวัลผลงานวิจัย.pdf
คำชี้แจง รางวัลวิทยานิพนธ์.pdf
คำชี้แจง รางวัลผลงานประดิษฐ์.pdf
1. หัวข้อการเสนอชื่อนักวิจัย และแบบหนังสือรับรองจริยธรรม.doc
2. หัวข้อการเสนอผลงานวิจัย และแบบหนังสือยินยอม-อนุญาต.doc
3. หัวข้อการเสนอวิทยานิพนธ์ และแบบหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์.doc
4. หัวข้อการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น และแบบหนังสืออนุญาต.doc
ข่าว : รางวัลการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค.65
ประกาศโดย : ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 26 พ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,969 ครั้ง