ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับทุน 2565.pdf
1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (IDF).pdf
1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (IDF).doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 27 เม.ย.65
ประกาศโดย : ฝ่ายอุตสาหกรรม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 เม.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,560 ครั้ง