ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
00-ประกาศทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง 2565.pdf
01-แบบข้อเสนอโครงการ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.pdf
01-แบบข้อเสนอโครงการ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.doc
02-แบบรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.pdf
02-แบบรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย.65
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 เม.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,811 ครั้ง