ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565 “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” ภายใต้โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุนวิจัยโปรแกรมย่อยที่ 17 ปีงบประมาณ 2565.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 22 มี.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มี.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,479 ครั้ง