ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมระดมสมองการจัดทำประเด็นวิจัยและนวัตกรรมการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 14 มี.ค.65
ประกาศโดย : ฝ่ายพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 มี.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 778 ครั้ง