ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565 “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ 11_2565 ผลพิจารณาโดยละเอียด P15 Education Sandbox.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 7 มี.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มี.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,328 ครั้ง