ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ : รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบรายบุคคล จำนวน 29 ราย และแบบกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม อนึ่ง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาดังกล่าว ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนโดยสมบูรณ์ จนกว่า จะดำเนินการทำสัญญารับทุนเสร็จสิ้น โดย สำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะประสานไปยังผู้ผ่านการพิจารณา ในรายละเอียดการสนับสนุนทุน และกรอบงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการพิจารณาทุนมหาบัณฑิต 65.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.พ.65
ประกาศโดย : กบท.3 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ก.พ.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,430 ครั้ง