ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
(ลงนาม) ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น P17.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.พ.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ก.พ.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,658 ครั้ง