ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมเชิงนโยบาย (Public Policy Forum) ประเด็น “อนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ”

ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.พ.65
ประกาศโดย : ฝ่ายสรรพศาสตร์ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ก.พ.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 511 ครั้ง