ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย FF.pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย FF.docx
ประกาศรับสมัครทุนโครงการต้นแบบฯ ประจำปี 2565.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 26 ม.ค.65
ประกาศโดย : ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มี.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,662 ครั้ง