ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2565 “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการพิจารณา โปรแกรม 15 นวัตกรรมการศึ.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 20 ม.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ม.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,425 ครั้ง