ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท. ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น กรอบการวิจัย Local Enterprise ปี 65.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 12 ม.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ม.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,332 ครั้ง