ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โปรแกรม 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (รอบที่ 1)

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 30 ธ.ค.64
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ธ.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,394 ครั้ง