ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

รายชื่อผู้รับผิดชอบหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เนื้อความ :
รายชื่อผู้รับผิดชอบหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สำหรับเสนอขอ : Proposal Assessment เท่านั้น)


เรียน  ผู้ประสานหน่วยงานทุกท่าน
       
             ทาง วช. ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ วช. ที่ประสานงานกับหน่วยงานของท่านในการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามไฟล์ที่แนบดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
รายชื่อผู้รับผิดชอบหน่วยงานพร้อมเบอร์โทร.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 1 ส.ค.59
ประกาศโดย : admin (สม.กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ส.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,663 ครั้ง