ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับทุนไทย-ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2560

เนื้อความ :

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๐

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี ๒๕๖๐ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดและประกาศรับสมัคร:วันที่ ๑ มิถุนายน – ๘ กันยายน ๒๕๕๙

  • ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย (ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program)

แบบฟอร์มรับสมัครทุน ดังนี้

          • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) (แบบ NRCT – JSPS ๑ ด.)
          • แบบหนังสือนำส่ง

ระบียบที่เกี่ยวข้อง

          • ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๐
          • จริยธรรมการวิจัยในคน
          • จรรยาบรรการใช้สัตว์ทดลอง
          • ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ
          • แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
          • ประกาศ ปปช. ฉ. ๑
          • ประกาศ ปปช. ฉ. ๒
          • ประกาศ ปปช. ฉ. ๓

 

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น ๑ อาคาร วช.๓

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทร.๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗ และ ๐-๒๕๗๙-๒๒๘๕ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_จม. ส่งประกาศ.pdf
02_ประกาศทุน.pdf
03_แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ NRCT - JSPS 1ด).doc
04_ฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 60.doc
05_จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
06_จรรยาบรรณการใช้สัดว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์.pdf
07_ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์.pdf
08_แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
09_ประกาศคณะ ปปช..pdf
10_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2).pdf
11_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3).pdf
12_ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.).pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ค.59
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ (กกต.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 พ.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,430 ครั้ง