ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ P.15 เมืองแห่งการเรียนรู้ 2565.pdf
คู่มือนักวิจัย PMU A (ก.ค. 64).pdf
แบบฟอร์มชุดโครงการ.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย.docx
หนังสือรับรองความร่วมมือเมืองแห่งการเรียนรู้.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 20 ธ.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ธ.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,185 ครั้ง