ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

วันที่ 7 เมษายน 2559 วช. ปรับปรุงเครือข่าย

เนื้อความ : วช. อยู่ระหว่างการปรับปรุงเครือข่าย ในวันที่ 7 เมษายน 2559
- เวลา 10.00 - 19.00 น. ระบบจะสามารถใช้งานได้ แต่ระบบอาจจะทำงานช้า หรือทำให้หลุดออกจากระบบเป็นระยะ
- เวลา 19.00 ของวันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2559 ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้
โดยระบบจะสามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 7 เม.ย.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เม.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,514 ครั้ง