ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เครือข่าย วช. ขัดข้อง

เนื้อความ : ขณะนี้ (วันที่ 28 มีนาคม 2559) เครือข่ายของ วช. ขัดข้อง ทำให้มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ NRMS ในบางส่วน (ส่วนของการแก้ไขข้อมูลโครงการและการแนบไฟล์) โดยระบบจะสามารถใช้งานได้ปกติในวันที่ 29 มีนาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 28 มี.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เม.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,430 ครั้ง