ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

วช.ปิดระบบเครือข่ายวันที่ 27 มี.ค.59

เนื้อความ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะปิดระบบเครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น. และเนื่องจากไฟล์แนบในระบบ NRMS ได้เก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่ายที่ วช. ดังนั้น อาจไม่สามารถแนบไฟล์เข้าระบบ NRMS ได้ในวันเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 24 มี.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เม.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,734 ครั้ง