ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดนักวิจัยเพื่อรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย ปี 2551-2555

เนื้อความ :

ด่วนที่สุด

  1. นักวิจัยที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องไม่ติดค้างส่งผลงานวิจัยของโครงการที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 หากพบว่ามีการติดค้างส่งผลงานโครงการวิจัย  วช.จะส่งข้อเสนอการวิจัยที่จะรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลับทันที/ชลอการสนับสนุน การดำเนินการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  2. หน่วยงานภาครัฐจะต้องไม่พิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัยปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ผู้ที่ติดค้างการส่งผลงานวิจัยของโครงการที่ได้รับงบประมาณวิจัยปี 2551-2555
  3. หน่วยงานภาครัฐจะต้องรายงานผลการดำเนินงานวิจัยในระบบ NRMS เป็นรายไตรมาสอย่างเคร่งครัด

                  ในการนี้ วช. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐโปรดเร่งรัดนักวิจัย ดำเนินการรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย ปี 2551-2555 โดยด่วนด้วย ซึ่ง วช. จะนำข้อมูลเข้าคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 260 จึงขอให้ดำเนินการภายในวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2559
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 561 2445 ต่อ 465, 250 
ติดต่อคุณแพรวพรรณ

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.พ.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 ก.พ.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,162 ครั้ง