ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานวิจัยด้านการจัดการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่

เนื้อความ :
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย.64
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,251 ครั้ง