ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 15 เม.ย.64
ประกาศโดย : กองบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 เม.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,930 ครั้ง