ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย NRCT-KETEP Joint Grant Call 2564 กรอกผ่านระบบ.pdf
2 Application Form NRCT-KETEP Joint Grant Call 2564.doc
4 แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา NRCT-KETEP Joint Grant Call 2564.pdf
แนวทางการจัดทำงบประมาณเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม KETEP.pdf
ประกาศทุน KETEP 2564.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 9 มี.ค.64
ประกาศโดย : กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 มิ.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,650 ครั้ง