ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปรับแก้15.02.2564.pdf
แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปรับแก้15.02.2564.doc
Poster โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก 2564.jpg
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 1 มี.ค.64
ประกาศโดย : ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ก.พ.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,474 ครั้ง