ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Poster โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก 2564.jpg
ฟอร์มแบบเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก 15.02.2564.doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 1 มี.ค.64
ประกาศโดย : ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2 มี.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,943 ครั้ง