ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
FR_RS_01 rev.0 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016 (ประกาศใช้).docx
FR_RS_01 rev.0 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016 (ประกาศใช้).pdf
แนบนำส่งเอกสาร.docx
แนบนำส่งเอกสาร.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 20 ม.ค.64
ประกาศโดย : นายอตินิสภ์ ตำนานทอง ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 26 ม.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,790 ครั้ง