ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท. ประกาศทุน64 มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมฯ.pdf
แบบฟอร์มชุดโครงการ ok (64).docx
แบบฟอร์มโครงการย่อย ok (64).docx
คู่มือนักวิจัย PMU A ( ธค 2563).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน.PDF
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,957 ครั้ง