ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 ในประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด ๑๙ (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research)"

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือรับรองการรับทุน e-ASIA JRP COVID-19 (เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือก).doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค.63
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,284 ครั้ง