ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท. ประกาศทุน64 มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบ Local Enterprise P13.pdf
แบบฟอร์มขอทุนวิจัยปี 64 สำหรับ Local Enterprise.docx
คู่มือนักวิจัย PMU A ( ธค 2563).pdf
แบบฟอร์มโครงการย่อย ok (64).docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ม.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,080 ครั้ง