ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

เนื้อความ :

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โปรแกรม โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
หัวข้อการสนับสนุน – การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Organizational Bridging Fund : S&T
– การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Organizational Bridging Fund : SHA
– การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Network Strengthening Fund : S&T
– การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวืิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Network Strengthening Fund : SHA 
– การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Partnership Initiative FundFund: S&T
– การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative Fund: SHA

ปีงบประมาณ 2564
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ระดับ Organizational Bridging Fund และ Network Strengthening Fund
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.)
ระดับ Partnership Initiative Fund
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nxpo.or.th/B/

หมายเหตุ : 
– สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในเวลาที่กำหนด และทาง บพค. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
– สำหรับนักวิจัยที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน ที่ บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเข้าระบบ NRIIS ตามแผนงานที่ประกาศอีกครั้ง โดย บพค. จะรับพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS เท่านั้น
– หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศโจทย์_partnership initiative fund_S&T_Final.pdf
2.ประกาศโจทย์_partnership initiative fund_SHA_Final.pdf
3.ประกาศโจทย์_network strengthening fund_S&T_Final.pdf
4.ประกาศโจทย์_network strengthening fund_SHA_Final.pdf
5.ประกาศโจทย์_organizational bridging fund_S&T_Final.pdf
6.ประกาศโจทย์_organizational bridging fund_SHA_Final.pdf
Form_Full proposal_Flagship64_P16-Global Partnership.docx
Budget template.xlsx
คู่มือการคำนวณงบประมาณ update_24Nov2020.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 16 ธ.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,822 ครั้ง