ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

เนื้อความ :

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โปรแกรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2564
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.)
ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nxpo.or.th/B/
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศโจทย์รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
3. คู่มือการคำนวณงบประมาณ

หมายเหตุ : 
– สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. และทาง บพค. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
– สำหรับนักวิจัยที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน ที่ บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเข้าระบบ NRIIS ตามแผนงานที่ประกาศอีกครั้ง โดย บพค. จะรับพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS เท่านั้น
– หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศโจทย์ seed fund ปีงบประมาณ 2564_Final.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ.docx
คู่มือการคำนวณงบประมาณ.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 7 ธ.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 12,117 ครั้ง