ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 แผนงาน "การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ปีงบประมาณ 2564

เนื้อความ :

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30
(ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS : http://nriis.nrct.go.th/)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บพค. https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p4-ai/

หมายเหตุ : 
– สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 และทาง บพค. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
– สำหรับนักวิจัยที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน ที่ บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และ บพค. จะรับข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS เท่านั้น
– หากท่านมีข้อสงสัยสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศโจทย์ปี-64-AI-research_final.pdf
Form_Full-proposal_Flagship64_Final.docx
คู่มือการคำนวณงบประมาณฉบับปรับปรุงครั้งที่-1_24Nov2020.pdf
ระเบียบสภา_หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนแก่ภาคเอกชนฯ.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ย.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 พ.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,977 ครั้ง