ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนออุตสาหกรรม.pdf
กรอบการสนับสนุน-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf
แแบฟอร์มข้อเสนอ Full Proposal.pdf
แแบฟอร์มข้อเสนอ Full Proposal.doc
แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย.pdf
แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 28 พ.ย.63
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 พ.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 12,285 ครั้ง